Je naše mysl přespříliš ustaranou mámou?

Analyzujte každou svou myšlenku. Každou.

Ne, nezbláznila jsem se. A ted’ vám řeknu, proč naše mysl může být NEPŘÍTELEM ČÍSLO JEDNA, když mluvíme o hojnosti, lásce, bohatství a štěstí.

Pokud pomineme jiné pohledy na život a jiné teorie, narodili jsme se s myslí úplně čistou. Tabula rasa. Na tento svět jsme přišli bez jakýchkoliv zažitých předsudků, strachů, očekávání a pochybností. Když se podíváte na miminka, dívají se na vše kolem očima plnýma zvědavosti a čistoty. Málokdo zůstane při pohledu na miminko objevující svět absolutně netečný a kolikrát to ani nesouvisí s biologickými hodinami či touhou si miminko pořídit.
Připomínají nám nás.. nás, když jsme sem přišli. A připomínají nám to, co jsme ztratili – mysl oproštěnou od všech starostí, pochybností, strachů a nejistot.

V mém prvním (úvodním) e-mailu jsem nastínila, že chci být upřímná a postupně budu odkrývat ty pravé důvody, proč mnozí – i přes urputnou snahu finančně uspět v životě – zůstávají pozadu. Nedostatek střídá nedostatek a i když se povede ukončit měsíc s přebytkem, k hojnosti a životu bez finančních starostí to má opravdu daleko.

Mnozí však opomíjejí jednu zásadní věc, a to je propojení osobních úspěchů v dospělosti s duchovním rozvojem a hlavně s minulostí, která na nás zanechala vzorce bud’ vedoucí nás k hojnosti nebo daleko od ní. Můžeme být duchovně založeni a zároveň být finančně absolutně nezávislí, peníze jsou prostředkem dnešního světa k seberealizaci. Zkusme si dát k snídani západ slunce nebo krásný výhled.. nechutná? Ani nemůže! Schopnost růst duchovně a přizpůsobit se dnešnímu světu je stěžejním cílem mnohých a nemělo by to vzbuzovat odpor k obyčejnému prostředku – k penězům.

Pokud jste četli první e-mail, definuji tam zásadní věc – a to, že náš vnitřní svět definuje náš svět vnější. A naše mysl s tím opravdu souvisí!

Je naše mysl přespříliš ustaranou mámou?? Na 1000% !

Po narození je naše mysl nepopsanou tabulí. Vliv na nás mají naši nejbližší, rodiče, prarodiče, sourozenci, a ostatní, se kterými přicházíme do kontaktu během prvních 5-6 ti let našeho života. Učí nás způsobům, jak se chovat, co je dobré, co je špatné, co se má dělat a co nikoliv, kam sáhnout a kam ne, kdo je hodný a kdo zlý.
Naše čistá tabule se postupně zaplňuje JEJICH “zkušenostmi”, které mnohdy ani zkušenostmi nejsou. Oni přeci také převzali enormní množství vzorců od svých rodičů, prarodičů, sourozenců a jiných osob.
Ani si neuvědomujeme, že 90% informací v naší mysli jsou těmi informacemi, které bereme jako samozřejmost, ale neprožili jsme si je a ani s nimi nemáme byt’ i vzdálenou zkušenost. A přesto nám tyto převzaté informace řídí život.

Dali jsme naší mysli klíčové role;

 1. Režisér milostných vztahů, často promluví i do scénáře potenciálních vztahů s pravomocí sestříhat jakékoliv sny a touhy
 2. Ředitel oddělení štěstí a pohody, jeho pravomoce sahají i do sféry sebevědomí a uvědomění si vlastní hodnoty
 3. Vedoucí oddělení finančních rozhodnutí s pravomocí vetovat jakékoliv budoucí obchodní aktivity vedoucí ke svobodě
 4. Tajný agent s kvalifikací bodyguarda starající se o naše absolutní bezpečí jak doma, tak i venku, někdy vidí poteniálního vraha i ve veverce
 5. Vrcholový sportovec v oblasti pochybností o naší budoucnosti,jeho rekordy v přemetech vzad jsou už poněkolikáté zapsány v knize rekordů
 6. no tak…

Naši mysl v počátcích našeho života definovali naši nejbližší a mnohdy nám to způsobuje blokády, které nedovolí posunout se v klíčových oblastech vpřed. Pozor ale, mysl a rozum fungují NEZÁVISLE na sobě – člověk s formovanou myslí nemusí být zákonitě rozumný.
Dospělými se nestáváme tehdy, kdy dovršíme věk 18-ti let, ale kdy začneme analyticky přistupovat k myšlenkám a nedovolíme převzatým vzorcům blokovat náš rozlet.

VY NEJSTE VAŠE MYSL. VY JEN SLYŠÍTE VAŠE MYŠLENKY.

Myšlenky řídí valnou většinu populace této země. Ano, myšlenky řídí. Ti lidé neřídí je. Lidé se nechávají ovládat převzatými vzorci myšlení, aniž by dali šanci sobě samému. Uchopte kormidlo a celá lod’ se otočí směrem, kterým chcete, aby se ubírala.

Jak tedy k myšlenkám přistupovat? V počátku přeci jako k ustarané matce. S respektem, ale s pevným rozhodnutím; kdykoliv se vám v hlavě vyrojí myšlenka, která automaticky neguje nebo zpochybňuje vás, vaše schopnosti, možnost úspěchu nebo další krok vpřed, poděkujte jí a v klidu nechte promluvit rozum. Analyzujte zpočátku všechny myšlenky!

 1. Mysl: “Takové muže/ženy zajímají jen peníze, chtějí vztah s postranními úmysly!”
  Rozum: “A to ti řekl kdo, prosím tě? Sousedky u večerky? Chová se k tobě hezky, nedává ti důvod o něm/jí pochybovat, má tvé dobro na srdci – tak co ti brání?”
 2. Mysl: “Tato obchodní nabídka zní lákavě, mám ale pochybnosti, jestli to zvládnu… Co když ne? Radši bych do toho neměl/neměla jít, nechci přijít o čas a udělat ze sebe blbce.”
  Rozum: “Aha, takže raději budeš sedět doma na zadku nebo ve stejné práci jen proto, že se bojíš, co si ostatní pomyslí? Nebo že vynaložíš trochu víc úsilí? Chceš prosperitu nebo ne? Pokud ano, zvládneš vše! Jdi do toho. Vždy můžeš změnit kurs, je to tvoje lod’, tvůj život. Pokud kývneš, můžeš získat hodně – pokud odmítneš, nic se nezmění a nemáš další možnost volby.”
 3. Mysl: “S bohatstvím se kazí charakter, i kdybych uspěl/a, ztratil/a bych nejspíš své přátele – koukali by na mě jinak.”
  Rozum: “A tohle jsi slyšel/a od těch, co sami bojují s finanční nezávislostí? Charakter dokáže zkazit i nová kabelka, pokud to člověk dovolí. Nepotřebuje k tomu miliardy.”

Může to znít banálně, trochu i podivně, ale pokud se neodpojíte od své mysli a svých myšlenek a nestanete se pouhým pozorovatelem, nezkrotíte je! Nadále budou řídit váš život a vy nebudete vědět proč něco neudělat nebo udělat, přesto se tou zaběhnutou cestou vydáte. Budete žít dle vzorců generačně přenášených, které s VAŠÍM životem nemají NIC spolčného. Disciplína je klíčem k úspěchu!

Řeknu to takhle, mnohé věci jste dosud dělali určitým způsobem. Vyplatil se vám? Jste neskonale šťastni a užíváte si nadbytek hojnosti? Pokud ano, skvěle!
Ale pokud jedna nebo více ze sfér vašeho života neodpovídá vašim snům a představám, pak je evidentně něco špatně.

Dejte šanci tomuto přístupu ke svým myšlenkám. Nemáte přeci co ztratit, ne?

S láskou,
~i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *